نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات:


فرم پرداخت مستقیم

  • مبلغ مورد نظرتان جهت پرداخت را بصورت ریالی وارد نمایید.
  • لطفا در قسمت توضیحات درج نمائید که پرداخت به چه منظور انجام شده است.